Tvisten skal ikke forelægges Højesteret i Hamborg

Processen

Tvisten opstår fra en forsendelse af morgenmadsprodukter, der blev beskadiget under multimodal transport fra producenten i Parchim, Tyskland til modtageren i England. Hele transporten bestod af vejtransport fra Parchim til Hamborgs havn, søfragt fra Hamborg til Felixstowe i England og vejtransport fra Felixstowe til Enfield.

Interteam var kontraherende part for hele transporten. Interteam havde så aftalt en kontrakt med Unifeeder om søfragt og vejtransport. Reservationen var adresseret til Unifeeder Germany GmbH. Sidefoden af ​​reservationen refererede til “General German Forwarding Conditions (ADSp), seneste version”, og den angav, at værnetinget var Hamborg.

Interteam havde et tæt samarbejde med Unifeeder og Unifeeder havde udført flere transporter for Interteam.

Sagsøgerens og sagsøgtes påstande

Sagsøger Unifeeder hævdede, at kontrakten var indgået i henhold til Unifeeders generelle vilkår og betingelser knyttet til reservationen.
Tiltalte havde ikke protesteret efter reservationsbekræftelsen, ej heller efter at have modtaget konnossementet og ikke efter at have modtaget fakturaen.

Sagsøger og sagsøgte havde i løbet af de seneste to år indgået flere transportkontrakter, og alle disse kontrakter er indgået på baggrund af Unifeeders almindelige forretningsbetingelser. Derfor skal Interteam have været bekendt med Unifeeders generelle handelsbetingelser.

Sagsøgte Interteam påberåbte sig blandt andet, at han havde udpeget ADSp og Hamburg som værneting i transportbestillingen, og at sagsøger ikke havde protesteret. Derfor måtte han gå ud fra, at kontrakten var indgået på baggrund af disse betingelser.

Sø- og Handelsrettens dom

Sø- og Handelsretten anførte under henvisning til konnossementet og fakturaerne, som begge var udstedt af Unifeeder, at Unifeeder A/S måtte anses for kontraherende part. Bagsiden af ​​fragtbrevet består af Unifeeders generelle vilkår og betingelser (Unifeeder ikke-omsættelige vilkår og betingelser), som inkluderer en jurisdiktionsklausul.

Sø- og Handelsretten lagde på baggrund af forklaringerne og yderligere oplysninger i sagen til grund, at Interteam havde modtaget kopi af fragtbrevet og de almindelige betingelser trykt på bagsiden, og at Interteam ikke havde protesteret. Parterne havde haft et løbende samarbejde, hvorefter Interteam også skulle have kendskab til Unifeeders generelle forretningsbetingelser.

Sø- og Handelsretten besluttede på denne baggrund, at tvisten skulle behandles ved Sø- og Handelsretten.

Bemærkninger

I denne sag blev den afgørende betydning af passivitet over for generelle forhold fastslået. Det kan lægges til grund, at retten havde fundet, at det var ganske normal procedure, at de almindelige betingelser, herunder en værnetingsklausul, stod på bagsiden af ​​konnossementet. Sagsøgte havde modtaget fragtbrevet og havde ikke protesteret, og sagsøgte havde heller ikke protesteret mod de generelle vilkår, mens han arbejdede med Unifeeder.

Såfremt tiltalte ikke var enig i Unifeeders generelle betingelser, burde Interteam have protesteret og i mangel af protest blev de generelle betingelser for hele transporten anvendt.

Ovenstående artikel er skrevet af advokat Anders Stig Vestergaard.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

3 + 5 =

Seneste indlæg

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.