Levering – En oversigt over leveringstyper i Danmark

De danske domstole bruger flere måder at forkynde varsler på.

Forkyndelsesmåden er efter rettens skøn.

Følgende er leveringsmetoder, som alle er lige passende, effektive og lovlige.

Postlevering

Retten sender sin underretning som brev med almindelig post. Modtageren skal skrive under på, at han/hun har modtaget beskeden. Dette bevis skal indgives til retten; først da anses meddelelsen for at være afgivet.

Telefon levering

Retten tilkalder den, der skal meldes til – meddelelsen skal også være skriftlig. Efter telefonopkaldet sender retten en bekræftelse på, at telefonbetjeningen har fundet sted.

Levering af en udbringer

Retten vil udpege en udleveringsansvarlig til at forkynde meddelelsen. Uddeleren leder efter modtageren på dennes bopæl, opholdssted, arbejdssted eller lignende. på. Hvis modtageren ikke kan findes personligt, kan leveringen også ske til dennes pårørende, udlejere, arbejdsgivere, ansatte eller lignende. henholdsvis.

Levering af politiet

Retten pålægger politiet at fastslå adressatens opholdssted, hvis de tidligere nævnte forkyndelsesmetoder har vist sig at være “mislykkede”.

Statstidend [Dan. Modstykke til Federal Gazette]

Endelig kan der også offentliggøres en meddelelse via Statstidende, hvis den pågældende ikke kan lokaliseres af politiet. I forbindelse med annonceringen i avisen vil der også komme en besked pr. post. I Statstidende-meddelelsen bedes personen kontakte retten.

Forenklet digital levering

Der er et forslag til forenklet digital levering.

Denne tilgang ville gøre det meget lettere for domstolene at forkynde dokumenter i straffesager. Indførelsen af ​​denne praksis ville betyde, at domstolene i straffesager kunne bruge digital post til at sende meddelelser til en person om at blive indkaldt, sigtet eller få en retsafgørelse. I juridisk forstand anses den digitale besked for modtaget og leveret, så snart den åbnes, flyttes eller slettes.

Retsvæsenet har tilkendegivet, at dette system endnu ikke fungerer tilfredsstillende, og dets indførelse er blevet udskudt indtil videre.

Ovenstående artikel er skrevet af advokat Anders Stig Vestergaard.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

11 + 15 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.