Henvisningen til de generelle vilkår og betingelser i ordrebekræftelsen betød ikke, at værnetinget i Tyskland var aftalt.

Advokat Anders Stig Vestergaard er juridisk ekspert i international handel og transport og er desuden forfatter til en lang række artikler.

Skænderiet

Striden drejer sig om, hvorvidt retssagen skal føres ved retten i Hillerød, Danmark, eller i retten i Stuttgart, Tyskland.

Processen

Et dansk firma aftalte at købe forskellige motorer til markiser med et tysk firma. Motorerne blev produceret af det tyske firma og leveret af dem til det danske firmas hovedkvarter. Der blev konstateret mangler ved motorerne, som gjorde, at den danske virksomhed fik store meromkostninger ved at skulle udskifte de defekte motorer. Det danske selskab klagede herefter til det tyske selskab ved Retten i Hillerød og bad om erstatning for deres tab.

Sagsøgerens og sagsøgtes påstande

Sagsøgeren nedlagde påstand om, at sagen skulle anlægges for retten i Hillerød, jf. Retsplejelovens § 242, stk. 1, hvorefter spørgsmålet om kontraktforholdet kan indbringes for den ret, hvor kontraktsforpligtelsen er eller skal opfyldes. Sagsøgte, sælgeren Gerhard Geiger GmbH & Co. KG, afviste sagsøgerens påstand og påpegede, at værneting var retten i Stuttgart, jf. sagsøgtes almindelige betingelser. Sagsøgte havde henvist til sine vilkår og betingelser i sin ordrebekræftelse, og vilkårene indeholdt en værnetingsklausul, ifølge hvilken Stuttgart skulle være værneting.

Østre Landsrets afgørelse

Danmark Østre Landsret fandt, at henvisningen fra sælger til hans almindelige handelsbetingelser via et link i ordrebekræftelsen ikke førte til en skriftlig aftale om værneting i Tyskland. Landsretten oplyste, at det følger af EU-domstolens praksis, at en domstolsvalgsaftale i vilkår og betingelser opfylder kravene, hvis der foreligger en underskrevet kontrakt, der udtrykkeligt henviser til vilkårene. En værnetingsklausul i almindelige handelsbetingelser, som alene er nævnt i ordrebekræftelsen eller fakturaen udstedt af den ene part, kan ikke anses for at opfylde kravene om en skriftlig værnetingsaftale, jf. EU-domstolens praksis. Byretten fandt det heller ikke dokumenteret, at der forelå en gyldig retsvalgsaftale baseret på parternes praksis eller international handelsskik. På baggrund heraf fastslog landsretten, at værneting var i Hillerød.

Bemærkningerne

Jeg bemærker, at det derfor kan lægges til grund, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til dets almindelige betingelser i ordrebekræftelsen eller fakturaen. Det er vigtigt at bemærke, at hvis retsvalgsaftalen skal være retsgyldig, skal retsvalgsaftalen indføres i den underskrevne kontrakt, eller kontrakten skal udtrykkeligt henvise til vilkår og betingelser. Derudover skal det forstås, at en domstolsvalgsaftale kan være gyldig, hvis parterne har haft et længerevarende samarbejde, eller hvis det følger international skik

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

6 + 15 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.