De generelle vilkår var så usædvanlige og byrdefulde, at de ikke blev betragtet som aftalte.

Tvisten

Striden drejede sig om, hvordan transportøren havde misligholdt aftalen, og om han skulle betale bod og erstatning.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om bødebestemmelserne i kundens almindelige forretningsbetingelser var aftalt. Retten bør endvidere tage stilling til, om fuldmagtsgiveren var berettiget til erstatning for tilbageholdelse af godset.

Processen

Nano Trans, et polsk speditions- og transportfirma, indgik fem separate aftaler med den danske transportør NTG East om transport af stykgods fra Kronofloor-virksomheden i Tyskland til forskellige Bauhaus-butikker i Danmark.

Aftalerne er indgået på baggrund af parternes kontrakt via internetfragtbørsen, hvor kun de grundlæggende detaljer om transporten blev nævnt. Nano Trans sendte aftalen til NTG Øst, som fik en halv time til at underskrive.

De fem aftaler er udarbejdet af Nano Transport og baseret på deres generelle betingelser. Betingelserne siger blandt andet: Ved handlinger med negative konsekvenser for klientens interesser, ære og omdømme forbeholder vi os ret til en erstatning på 50.000 EUR, samt ved illoyal konkurrence, som indebærer kontakt med bygherres kunde, vi er berettiget hertil, giver entreprenøren ret til at pålægge en bøde på 25.000 EUR. De almindelige betingelser fastsatte også en bøde på 100 EUR, hvis transportøren afleverede de originale dokumenter for sent, og 500 EUR for aftale med andre transportører uden kundens tilladelse.

NTG Øst gennemførte fem forsendelser for Nano, som efterfølgende krævede bøder for forsinkelser i de originale dokumenter, brugt af andre transportører uden autorisation og for kontakt med kundens kunder.

Sagsøgerens og sagsøgtes påstande

Nano Trans krævede, at NTG East skulle betale 86.000 EUR. NTG Øst påstod frifindelse.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

NTG Øst blev frifundet for bøden af ​​Sø- og Handelsretten. Retten fandt, at Nano Trans’s generelle vilkår og betingelser var så usædvanlige og byrdefulde, at de havde behov for særlig vægt på NTG Øst for at blive anset for aftalt mellem parterne.

Med hensyn til NTG Østs tilbageholdelse af godset fastslog Sø- og Handelsretten, at tilbageholdelsen var uberettiget, og at NTG Øst var ansvarlig for Nano Transs tab. Retten fandt dog ikke, at Nano Trans havde dokumenteret sit tab og frifandt derfor NTG Øst for erstatningskravet.

Mine bemærkninger

Det er vigtigt at bemærke, at Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at de usædvanlige og byrdefulde forhold ikke var særligt fremhævet i aftalen og med udgangspunkt i overenskomsten.

Det var altså ikke de usædvanlige forhold i sig selv, men derimod, at disse ikke blev understreget med de særlige forhold.

Det vurderes på denne baggrund at være sandsynligt, at Sø- og Handelsretten ville være kommet til en dom, hvis forholdene var blevet særligt fremhævet.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

7 + 13 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.