Digital levering

Det er nu muligt at stille krav om digital kommunikation, hvis retten skal give besked i en sag, der behandles på rettens sagsportal.

Meddelelsen kan lovligt gives ved forenklet levering eller ved digital levering.

I civile sager skal påstandserklæringen og klageskriftet meddeles den pågældende. Øvrige processuelle meddelelser, procesdokumenter og andre dokumenter gøres tilgængelige på rettens sagsportal, www.minretssag.dk

Forenklet digital levering

Udlevering sker ved, at kommunikationen stilles til rådighed for den pågældende i den digitale postkasse, der anvendes til kommunikation med myndighederne.

Meddelelse vil blive anset for modtaget, når meddelelsen åbnes eller på anden måde behandles. Service er gældende fra den dag, hvor meddelelsen blev åbnet eller behandlet.

Digital levering

Meddelelsen vil blive gjort tilgængelig for den pågældende i den digitale postkasse, der bruges til kommunikation med myndighederne.

Meddelelsen anses for afgivet, når den pågældende bekræfter meddelelsen med sin digitale signatur eller personligt underskriver en kopi af meddelelsen. Leveringen er gældende fra den dag, hvor modtageren har oplyst, at han har modtaget beskeden.

Regionsrettens seneste afgørelse

I forlængelse af Byrets dom blev der anket til Vestre Landsret af den tabende part.

Regionsretten sendte meddelelsen om retsmødet til partens e-Boks med anmodning om at kvittere for modtagelsen af ​​mailen. Samme dag bekræftede partiet modtagelsen.

Parten holdt sig væk fra retsmødet.

Landsretten bemærkede, at parten havde modtaget indkaldelsen i sin e-Boks med sin bekræftelse. Da parten undlod at deltage i mødet uden at give en legitim grund, afviste retten appellen.

Mine bemærkninger

Med de nye regler om digital forkyndelse og forenklet digital forkyndelse er det blevet nemmere for domstolene at udstede forkyndelse.

Med forenklet digital levering er det nu tilstrækkeligt, at det kan oplyses, at den pågældende har åbnet beskeden i sin e-Boks.

Hvis beskeden er blevet åbnet, er det lige meget, om personen har svaret på beskeden eller slettet den.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

15 + 13 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.