Den udførende transportør var forpligtet til at betale erstatning

Transportøren var ansvarlig for skaden, der skete i en container med maskiner, der var under transport fra København til Hudson, Illinois, USA.

Processen

I december 2014 overtog Blue Water transporten af ​​en container med diverse maskiner fra Sorø til Hudson, Illinois, USA, til Kongskilde Industries A/S i Sorø, Danmark.

Blue Water kontraherede al transport fra København til Hudson til Cosco. I denne sammenhæng blev der udstedt et søfragtbrev den 31. december 2014.

Ved ankomst til destinationen i USA den 26. januar 2015 blev det konstateret, at containeren var beskadiget, og at maskineriet i containeren var totalskadet.

If Damage Insurance udbetalte som forsikringsgiver erstatning til Kongskilde og indgik dermed kravet mod Blue Water.

Sagsøgerens og sagsøgtes påstande

Såfremt der gjaldt skadesforsikring, blev Blue Water Shipping A/S pålagt at betale 340.743,52 kr.

Blue Water ansøgte om frifindelse, subsidiær frifindelse mod betaling af $14.500.

Blue Water anmodede også om, at Cosco skulle holde Blue Water skadesløs for ethvert krav, som Blue Water skulle betale til If Insurance.

Sø- og Handelsrettens dom

Sagen blev indbragt for Retten i Glostrup men henviste efterfølgende til sø- og handelsretten.

Tvisten blev gjort opmærksom på de medtiltalte, Cosco Container Lines America, Inc. North America Operation Center, men den medtiltalte svarede ikke inden for den tildelte tid.

Sø- og Handelsretten fandt, at Kongskilde Industries A/S ligeledes skulle være bekendt med, at Blue Water havde en ansvarsfraskrivelse, og at den gjaldt for befordringen se Sea Waybill.

Sø- og handelsretten fastslår, at skaden er sket under transport på land i USA og ikke under transport ad søvejen.

Derefter var Blue Waters ansvar ikke begrænset til $500 pr. pakkeenhed.

Retten dømte Blue Water Shipping A/S til inden 14 dage at betale If Schadenversicherung 340.743,52 kr. med renter heraf.

Inc. Cosco Container Lines America North America Operation Center er blevet pålagt at holde Blue Water Shipping A/S skadesløs for ethvert krav med tilhørende renter og sagsomkostninger, som Blue Water Shipping A/S skal betale til If Schadensversicherung.

Bemærkninger

Det blev antaget, at skaden skete i transportørens varetægt, men at skaden skete under landtransporten.

Dette betød, at betingelserne for ansvarsfritagelse eller begrænset ansvar, se søfragtbrevet, ikke var opfyldt. Som følge heraf blev Blue Water kendt skyldig og dømt til at betale erstatning.

Cosco indgav ikke en forsvarserklæring inden for den fastsatte tid. Dette resulterede i, at Blue Water-redegørelsen blev brugt. Derefter skulle Cosco betale hvad Blue Water skulle opkræve.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

14 + 3 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.