Klausul i ordrebekræftelsen betyder, at værneting er i Danmark

Køber i Danmark og sælger i Belgien var enige om, at kommercielle aftaler normalt forhandles telefonisk eller Skype i branchen, og at aftalen bekræftes med en ordrebekræftelse af enten køber eller sælger.

Umiddelbart efter telefonsamtalerne og aftalen sendte det danske firma to ordrebekræftelser til den belgiske sælger. Ordrebekræftelserne indeholder den danske købers købs- og leveringsbetingelser samt klausulen “i tilfælde af tvist vil det blive afgjort ved dansk domstol”.

Det belgiske selskab accepterede leveringsordren uden nogen indvendinger.

Det belgiske selskab udstedte efterfølgende fakturaer, hvori købs- og leveringsbetingelserne var genoptrykt på bagsiden.

Det belgiske firmas leverance havde store mangler og den danske køber har anlagt sag med krav om betaling af cirka 111.000 kr. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Efter at det danske selskab anlagde sag ved Sø- og Handelsretten i Danmark, anlagde det belgiske selskab også sag mod køberen ved en belgisk domstol.

Retten i Belgien besluttede, at retssagen i Belgien skulle udsættes til efter afgørelsen af ​​tvisten ved Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten fastslog, at det korrekte værneting er en dansk domstol.

Retten begrundede afgørelsen med følgende bemærkninger: Klausulen i bestillingen var klar, og sælger havde uden indsigelse sendt leverancen til køber.

Sælger har på denne baggrund accepteret betingelserne i ordrebekræftelsen.

De fakturaer, der blev sendt længe efter levering, indeholdt salgs- og leveringsbetingelser på bagsiden. Dette kunne ikke medføre, at sælgers salgs- og leveringsbetingelser kunne anses for aftalt mellem parterne.

Retten fandt det udokumenteret, at parterne var blevet enige om, at værneting var Belgien, baseret på fire separate salg fire år tidligere.

Under hensyn hertil afgjorde retten, at tvisten skulle forfølges ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Ovenstående artikel er skrevet af advokat Anders Stig Vestergaard.

Skriv til mig

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du altid ringe til mig på +45 8613 0600 eller skrive til mig ved hjælp af kontaktformularen. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig. En anmodning koster intet. Vi glæder os til at møde dig.

5 + 6 =

Seneste indlæg

Retssagen

Retssagen 1. Henvendelse samt juridisk vurdering Hvis du ønsker at opnå dom for et krav, eller du...

Adresse

c/o Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S
Ryesgade 31
8000 Aarhus C
Dänemark

Åbningstider

Mandag – Torsdag
09:00 – 16:00

Fredag
09:00 – 15:00

© Copyright – Anders Stig Vestergaard
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.